Gaat het hoger onderwijs in Nederland veranderen? - Vance

Nu aan het lezen

Gaat het hoger onderwijs in Nederland veranderen?

Gaat het hoger onderwijs in Nederland veranderen?

Op 25 februari 2015 bezetten een paar honderd studenten het Maagdenhuis van de Universiteit van Amsterdam. De protesten waren niet mis en het Maagdenhuis werd 1,5 maand bezet. De studenten eisten het aftreden van het universiteitsbestuur en meer inspraak. Het universiteitsbestuur trad uiteindelijk af, maar er waren meer dingen die volgens de studenten veranderd moesten worden. Dat deze bezetting een jaar later voor akkoord van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer zou zorgen, had niemand gedacht.

Dit wetsvoorstel zorgt er voor dat studenten meer inspraak krijgen over de gang van zaken binnen hun instelling. Zo mogen studenten meebeslissen over de onderwijs- en examenregeling en studenten met een bestuursfunctie (bijvoorbeeld bij een studentenvereniging) kunnen een vrijstelling krijgen voor het betalen van collegegeld. Dit zorgt voor een mogelijke win-winsituatie. Voor de studenten zou dit namelijk betekenen dat ze meer te zeggen hebben en zich ook daadwerkelijk gehoord voelen.

De Eerste Kamer moet nog naar het wetsvoorstel kijken. Het is nog onzeker of die er ook mee akkoord gaat. Als ze er mee instemmen, betekent dat er een grote verandering gaat plaatsvinden op de universiteiten en hogescholen in Nederland. Het zal nog even puzzelen worden hoe elke instelling met deze verandering om zal gaan. Laten we in ieder geval hopen dat de Eerste Kamer dit als een mooie kans ziet om het onderwijs in Nederland te verbeteren.

Anneroos is 23 jaar en woont in Amsterdam. Ze schrijft artikelen voor Vance over uiteenlopende onderwerpen. Ze is onder meer geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen en psychologie.

Meest gedeeld

Meld je aan voor de nieuwsbrief.