1,6 miljoen werknemers jaarlijks slachtoffer van agressie op het werk - Vance

Nu aan het lezen

1,6 miljoen werknemers jaarlijks slachtoffer van agressie op het werk

1,6 miljoen werknemers jaarlijks slachtoffer van agressie op het werk

Maar liefst 23 procent van de werknemers in Nederland heeft te maken met een vorm van agressie op het werk door derden – zoals klanten, passagiers of leerlingen. Dit getal duidt dus op 1,6 miljoen werknemers die slachtoffer zijn hiervan, waarvan 200.000 personen zelfs aangeven dit vaak mee te maken. Agressie en geweld op de werkvloer is een serieuze zaak, aangezien het het werkplezier vermindert, stress verhoogt, psychische klachten geeft en kan leiden tot uitval van werknemers.

Maandag 26 oktober werd er in de Melkweg in Amsterdam overlegd over het aanpakken van deze agressie op de werkvloer en verschillende bedrijven kwamen uitleggen hoe zij met dit probleem omgaan. Onder andere Landal GreenParks, Holland Casino, ING en de IND vertelden hun aanpak aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze goede voorbeelden zullen de komende tijd gedeeld worden aan het publiek om bedrijven te laten zien hoe ze iets aan het geweld kunnen doen.

Verzuim

Agressie op de werkvloer is natuurlijk vooral vervelend voor de werknemer zelf. Maar daarnaast heeft het ook grote gevolgen, zoals verzuim. Agressie door derden leidt tot 2,9 miljoen extra verzuimdagen per jaar. Dit staat gelijk aan 600 miljoen euro aan loondoorbetaling bij ziekte, berekende TNO.

Het probleem is dat agressie en geweld op de werkvloer moeilijk wordt herkend door werkgevers. Vaak wordt het pas herkend als er zich een ernstig incident voordoet, waarbij het eigenlijk al te laat is. Een tijdige aanpak zou veel leed en kosten kunnen voorkomen. Bedrijven weten vaak niet goed hoe ze dit probleem tijdig aan moeten pakken, dus wordt er meer aandacht aan besteed.

Stress op de werkvloer

Naast uitval zorgt ook stress op de werkvloer voor een probleem. Door agressie en geweld tijdens het werk krijgen werknemers meer werkstress, wat op het moment zelfs beroepsziekte nummer 1 is in Nederland. In 2014 is het ministerie van SZW daarom een vierjarige campagne tegen werkstress begonnen. Elk jaar worden weer nieuwe thema’s toegevoegd, want werkstress kan door meerdere dingen veroorzaakt worden. Vorig jaar was het thema ‘werkdruk’. In het voorjaar dit jaar stond ‘pesten op het werk’ centraal en dit najaar wordt het thema dus ‘agressie en geweld’.

Er wordt voor de campagne samengewerkt met het programma Veilig Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat zich richt op de aanpak van agressie binnen de publieke sector. In 2016 zullen een aantal bijeenkomsten plaatsvinden rondom het thema ‘agressie door derden’ om aandacht van werkgevers te vragen voor dit probleem en goede aanpakken uit te wisselen.

Nikki (22) studeert Communicatiewetenschap in Nijmegen en deed daarvoor een minor Journalistiek aan Western University in London, Canada. Ze is geïnteresseerd in fotografie, digitale ontwikkelingen en design.

Meld je aan voor de nieuwsbrief.