Ga je CDA stemmen? Voor deze standpunten kies je dan ook

Nu aan het lezen

Ga je CDA stemmen? Even alle belangrijke highlights van deze partij op een rij

Ga je CDA stemmen? Even alle belangrijke highlights van deze partij op een rij

Op wie moeten we stemmen 15 maart a.s.? Dat is de vraag die steeds meer (jonge) Nederlanders zichzelf op dit moment stellen. Want ja, sommige lijsttrekkers lijken echt onwijs aardig, maar daar heb je niks aan als ze maatregelen willen gaan nemen waar jij helemaal niet op zit te wachten.

Vandaar dat we een nieuwe serie zijn gestart op Vance, waarin we steeds de meest opvallende standpunten van een politieke partij uitlicht. Want er is meer in de wereld dan het vluchtenlingenbeleid en de hypotheekrenteaftrek.

Maar wat is er nou écht typisch voor elke partij? Wat maakt ze anders dan de rest? Wij struinden voor jou de stemwijzers en verkiezingsprogramma’s door om de meest opzienbarende stellingen uit te lichten. In deze derde aflevering belichten we het CDA, voor mensen die mogelijk CDA stemmen.

Typisch CDA

Het CDA onder leiding van fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma staat bekend als dé familiepartij. Christen-Democratisch Appèl, oftewel CDA, is een partij geïnspireerd op de Christelijke ‘normen en waarden’ in een modern jasje. In het beginselprogramma van de CDA staat dat politieke vraagstukken op een christendemocratische manier worden benaderd. Een uitgangspunt van die beginselen is dan ook dat de mens de beheerder is. Oftewel, de overheid moet zich dusdanig gedragen en niet te veel bemoeien met wat het volk wilt. Daarmee wordt de partij soms ook wel aangeduid als ‘rechts van het midden’.

“Als we het onze kinderen niet meer kunnen uitleggen, dan is het tijd voor verandering”, spreekt Buma in de campagnevideo. Zo is een van de belangrijkste standpunten van het CDA dat er meer tijd voor elkaar en voor je familie moet komen. Dat willen ze onder meer realiseren met meer flexibele werktijden en een langer ouderschapsverlof, ook voor vaders. Daarnaast is het van belang volgens het CDA dat er lagere lasten voor gezinnen moeten komen. Family first, that’s the CDA spirit.

Wat willen ze allemaal gaan doen?

Oké, dat is in een notendop waar het CDA voor staat. Maar wat is er anno 2017 nou echt het meest opvallend aan hun plannen voor ons land? Hieronder allereerst een lijstje van de dingen die het CDA de komende vier jaar graag zou willen gaan realiseren.

1. Friesland boppe

Volgens het CDA moet de Friese Taal, maar ook Nedersaksisch en Limburgs, gezien worden als een Europese erkende taal. Taalbeleid en taalontwikkeling zijn verantwoordelijkheden van de overheid en deze talen verdienen erkenning in de Nederlandse Grondwet, zegt de partij.

Het CDA maakt zich sterk voor het stimuleren van het gebruik van de streektalen in openbaar bestuur, cultuur en de media.

2. Een boek over Nederlandse rechten en plichten

belle

De christen-democraten vinden dat een oude traditie in ere moet worden hersteld: Elke Nederlander krijgt op zijn 18e verjaardag op zijn achttiende verjaardag een boek uitgereikt met de rechten en plichten van Nederland. Ook nieuwe Nederlanders krijgen zo’n boek op het moment ze een verblijfsvergunning krijgen.

De partij denkt dat zo’n boek de democratie versterkt en dat de overheid daar zo een steentje aan bijdraagt. Of een boek daar daadwerkelijk aan meehelpt, is natuurlijk nog maar de vraag.

3. Een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren


Er moet een maatschappelijke dienstplicht komen voor jongeren, vindt het CDA. Dat betekent dat elke jongere in Nederland verplicht een aantal weken of maanden aan de slag moet bij bijvoorbeeld de politie, in de zorg of het leger. Er is dus geen uitzondering mogelijk, iedereen moet hier aan mee doen van MBO tot Uni.

Volgens het CDA leert een dienstplicht jongeren dat samenleven een gezamenlijke opdracht is en versterkt het “verbinding, normbesef en burgerschap”. Andere partijen die een maatschappelijke dienstplicht verplicht willen stellen zijn de PVV, SGP, ChristenUnie en PvdA.

4. Extra geld tegen kinderarmoede

Dat het gezin op nummer één staat bij de partij, is inmiddels duidelijk. Het CDA is dan ook erg voor meer geld uittrekken tegen kinderarmoede. Eén op de negen Nederlandse kinderen groeit op in armoede volgens de partij en daarom moeten de daarvoor bestemde rijksmiddelen via de gemeentes rechtstreeks ten goede komen aan deze kinderen.

Het mag niet zo zijn dat kinderen de dupe zijn van de problemen van hun ouders, zegt het CDA. Wanneer het nodig is, kunnen maatschappelijke organisaties te pas komen, maar de partij ziet het liefst dat gemeentes direct geld verdelen onder hen die het nodig hebben.

5. Hackwet

Een van de drie partijen die afgelopen december akkoord ging met het voorstel van een hackwet was onder andere het CDA. De partij ziet het liefst ruimere bevoegdheden voor politieke en justitie om binnen te dringen in netwerken van verdachten.

Inclusief de bevoegdheid om gegevens te kopiëren of ontoegankelijk te maken, observaties uit te voeren en communicatie af te tappen. Via deze manier wil de partij cybercriminaliteit tegengaan.

En dit willen ze absoluut niet:

1. Coffeeshops


Legalisering van wiet? Nee, dat ziet het CDA niet zitten. Het leidt alleen maar tot meer normalisering van het drugsgebruik. De partij ziet meer in het terugdringen van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen.

Uiteindelijk wil de partij naar het sluiten van alle coffeeshops in Nederland. “Alleen op die manier kunnen we een halt toeroepen op de drughandel”, vermeldt de partij in hun programma.

2. Het leenstelsel voor studenten

De basisbeurs voor studenten moet terug, vindt het CDA. Het leenstelsel zoals we dat nu kennen in Nederland vergroot de kansenongelijkheid en zorgt ervoor dat lang niet iedereen meer kan gaan studeren. “Iedereen moet kunnen studeren, ongeacht de portemonnee van de ouders”, aldus het CDA.

3. Euthanasiewet wordt niet uitgebreid

Het is niet zo vreemd dat een Christelijke partij als het CDA nog steeds worstelt met thema’s als drugs, euthanasie en abortus. Zo rigoureus als in Amerika zijn ze gelukkig nog niet, maar toch vind het CDA dat de huidige euthanasie wetgeving voorlopig niet te hoeft worden aangepast.

Andere partijen, zoals de VVD, PvdA, D66 en GroenLinks willen juist dat de huidige wetgeving verruimd wordt, zodat bijvoorbeeld ouderen die vinden dat hun leven ‘voltooid’ is, zelf kunnen kiezen of en wanneer zij willen sterven. Het CDA is het hier totaal niet mee eens, en wil er voor zorgen dat ouderen een ‘waardevolle bijdrage’ aan de maatschappij kunnen blijven leveren tot op hoge leeftijd.

4. 65 en met pensioen? No way.

De christen-democraten zijn tegen het terugdringen van de AOW-leeftijd naar 65. Zij zagen het liefst in 2015 al een verhoging naar 66 jaar en in 2020 moet dat 67 jaar zijn. De partij wil ouderen meer stimuleren om langer door te werken. Zo kunnen zij hun kennis en ervaring overbrengen op jongere collega’s, zegt de partij.

Daarentegen is het CDA wel van mening dat een groot deel van de ouderen de afgelopen jaren is getroffen door bezuinigingen van het kabinet. Daarom doet de partij een aantal verzekeringsbeloften aan deze groep, waaronder een verhoging van het AOW met 150 euro per jaar.

5. Meer geld voor de derde wereld

Waar het CDA de komende jaren wél meer geld wil vrij maken voor defensie, wil het juist niet investeren in ontwikkelingslanden. Volgens het CDA kan dat geld beter gebruikt worden om de instabiele situaties in probleemlanden op te lossen en voor de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden in ons land.

Disclaimer

Natuurlijk is dit overzicht niet compleet. CDA maakt zich voor nog veel meer zaken hard. Wil je meer weten over deze partij en al haar standpunten, check dan de CDA website.

Morgen gaan we verder met een andere partij die meedoet aan de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2017. We beogen je met deze serie op geen enkele wijze een stemadvies te geven en zijn niet geaffilieerd met deze of andere politieke partijen. Mocht je een kritische noot willen plaatsen, laat het ons dan weten via Twitter.

Freelance journalist Nina (23) schrijft over generatieperikelen, balans en ondernemingsdrift in de hoop herkenning te bieden (en er zelf iets van op te steken).

Meest gedeeld

Meld je aan voor de nieuwsbrief.