Emancipatiemonitor: Vrouwen zijn voor het eerst hoger opgeleid dan mannen

Nu aan het lezen

Emancipatiemonitor: Vrouwen zijn voor het eerst hoger opgeleid dan mannen

Emancipatiemonitor: Vrouwen zijn voor het eerst hoger opgeleid dan mannen

Goed nieuws voor vrouwen: het gaat sinds de crisisjaren weer beter met de emancipatie in Nederland. Volgens de Emancipatiemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn vrouwen voor het eerst hoger opgeleid dan mannen en groeide de economische zelfstandigheid van vrouwen.

De economische zelfstandigheid van vrouwen steeg tussen 2015 en 2017 van 58 naar ruim 60 procent. Ook werken vrouwen gemiddeld meer, namelijk 28 uur per week in 2017 tegenover 27 uur per week in 2015. Onderling zijn er echter wel grote verschillen te zien.

Vrouwen in Nederland met een laag onderwijsniveau hebben minder vaak werk, werken minder uren en zijn minder vaak economisch zelfstandig dan vrouwen met een hoge opleiding. De arbeidsdeelname en -duur en de economische zelfstandigheid van alle vrouwen groeide in de afgelopen tien jaar wel, maar het verschil in de economische positie werd in de laatste jaren niet kleiner.

Vrouwen met een niet-westerse achtergrond zijn sinds 2015 meer gaan werken, maar werken minder vaak dan vrouwen met een Nederlandse komaf. Dat verschil is sinds 2007 zelfs gegroeid. Het verschil in arbeidsduur nam wel af. Niet-westerse vrouwen hadden al jaren een hogere arbeidsduur, maar vrouwen zonder migratieachtergrond zijn nu meer uren gaan werken.

Meer werken

In de afgelopen tien jaar hebben meer vrouwen een grote deeltijdbaan van 28 tot 35 uur gekregen. Zeker moeders die een partner hebben werken nu gemiddeld meer uren. Die zijn ook steeds vaker economisch zelfstandig.

Maar 40 procent van alle vrouwen gaat wel minder of helemaal niet meer werken na de geboorte van hun eerste kind. Onder mannen is dat anders: vaders werken voor en na de geboorte gemiddeld 40 uur per week. Dat betekent ook dat vrouwen meer tijd besteden aan de zorg voor kinderen, namelijk twee derde van de uren tegenover een derde van de uren door mannen.

Verder blijkt uit de emancipatiemonitor dus dat vrouwen voor het eerst hoger opgeleid zijn dan mannen. Ook werd het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen iets kleiner, en zijn er meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven, wetenschap en overheid gekomen. Verder leven vrouwen langer, maar minder lang gezond.

Eveline is 29 jaar, woont in Utrecht en schrijft voor Vance over technologie. Daarnaast is ze een wandelende IMDB en groot fan van Harry Potter, Doctor Who en Star Wars.

Meest gedeeld

Meld je aan voor de nieuwsbrief.