In de praktijk vindt dat debat nu ook al plaats, veelal geïnitieerd door sociaal maatschappelijke organisaties. Als de stad en haar burgers er baat bij willen hebben, moeten de online platforms transparant zijn en rekenschap af te leggen over hun activiteiten. Zo is de Waag in Amsterdam pleitbezorger voor open algoritmen en platform coöperaties die gebaseerd zijn op wederkerigheid. Daarom ondersteunt het FairBnB, een platform dat wél aan die eisen voldoet.