Vrouwelijke en mannelijke ondernemers zijn even vaak internationaal actief

Nu aan het lezen

Vrouwelijke en mannelijke ondernemers zijn even vaak internationaal actief

Vrouwelijke en mannelijke ondernemers zijn even vaak internationaal actief

Hoewel Nederland flink meer mannelijke als vrouwelijke ondernemers kent, zijn beide groepen wel even vaak internationaal actief. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Van de vrouwelijke ondernemers blijkt namelijk 14,5 procent internationaal actief, tegenover 15,2 procent van de mannelijke groep.

Met een internationaal actieve ondernemer doelt het CBS op de mensen die internationaal handelen met hun eigen bedrijf, of de mensen die de leiding hebben over een multinational. Nederland telde in 2018 191.000 van dit soort ondernemers, waarvan een kwart vrouwelijk was (49.000).

Hoewel de beide groepen dus in vrijwel dezelfde mate internationaal actief zijn, neemt dit aantal voor vrouwen de laatste jaren wel af. In 2016 was nog 15,3 procent internationaal actief, terwijl dat twee jaar later dus nog maar 14,5 procent is. Bij mannen neemt de groep die internationaal actief is ook iets af, maar in iets mindere mate. Van deze groep was in 2016 15,8 procent internationaal actief, tegenover 15,2 procent in 2018.

Bron: CBS

Leeftijd maakt uit

Er zijn echter wel wat verschillen zichtbaar in de diverse leeftijdscategorieën. Volgens het CBS groeit het aandeel mannen dat internationaal actief is naar mate ze ouder worden. Van de mannelijke ondernemers tussen de 25 en 34 jaar is 11,4 procent internationaal actief, tegenover 18,1 procent van de mannen tussen de 45 en 54 jaar. Maar als de mannen ouder worden dan 54 jaar, neemt het aandeel weer af.

Bij vrouwelijke ondernemers neemt het aantal internationaal actieve mensen ook toe met de jaren, maar neemt het na de 55 jaar niet af. Vrouwen blijven dus op latere leeftijd vaker internationaal actief dan de mannen. Wel zijn vrouwen iets minder internationaal actief dan mannen als ze tussen de 25 en 54 jaar oud zijn. Volgens het CBS heeft dat waarschijnlijk te maken met factoren als zorg voor kinderen.

Daarnaast zijn er flinke verschillen tussen de sectoren zichtbaar. Vrouwen in sectoren als bouwnijverheid en vervoer en opslag zijn veel vaker internationaal actief dan de mannen in deze sectoren. Mannen zijn juist weer vaker actief in sectoren als informatie en communicatie, verhuur van roerend goed en advies en onderzoek.

Eveline is 29 jaar, woont in Utrecht en schrijft voor Vance over technologie. Daarnaast is ze een wandelende IMDB en groot fan van Harry Potter, Doctor Who en Star Wars.

Meld je aan voor de nieuwsbrief.