Waarom migranten uit een land als Nigeria niet welkom zijn in Europa

Nu aan het lezen

Waarom migranten uit een land als Nigeria niet welkom zijn in Europa

Waarom migranten uit een land als Nigeria niet welkom zijn in Europa

Vanaf deze week begint Libië met het terugsturen van immigranten naar hun thuisland, dit is een afspraak die zij hebben gemaakt met de Europese Unie. Mensen uit landen als Nigeria en Mali worden per direct terug gestuurd, maar bewoners van bijvoorbeeld Syrië en Eritrea mogen wel door. Hoe zit dat precies?

Een vluchteling of een migrant?

Al jaren neemt het aantal buitenlanders dat naar Nederland komt flink toe. Velen worden gezien als vluchteling. Toch is dit niet altijd de juiste term. Er is een belangrijk verschil tussen een vluchteling en een migrant. Kort gezegd is een vluchteling iemand die zijn of haar land verlaat om te ontkomen aan oorlog of vervolging, diegene vlucht als het ware voor het gevaar. Syriërs en Eritreeërs worden bijna overal in de EU als vluchteling erkend. Dit door de oorlog in Syrië en het dictatoriale bewind in Eritrea.

In landen als Nigeria, Mali en Senegal is de situatie anders en, in vergelijking, beter. Een migrant vertrekt daarom uit zo’n land niet vanwege een bedreiging, maar op eigen initiatief. Dat stelt het UNHCR – de VN Vluchtelingenorganisatie. Op hun website schrijft het UNHCR dat mensen om verschillende redenen kunnen vertrekken; economisch, onderwijs, gezinshereniging, of andere.

“Ze [vluchtelingen] kunnen ook vertrekken om alternatieven te zoeken voor moeilijke leefomstandigheden die voortkomen uit natuurrampen, hongersnood of extreme armoede. Mensen die om deze redenen migreren worden onder internationaal recht niet gezien als vluchteling.”

Op zoek naar een beter leven

Het is niks nieuws dat migranten naar Europa komen, op zoek naar een beter leven. Nu er tegenwoordig door de Europese Commissie steeds duidelijker onderscheid wordt gemaakt tussen vluchteling en economisch migrant, wordt ook de migrantenstroom strenger aangepakt. Europa heeft de middelen en het geld niet om zowel vluchtelingen als migranten op te vangen. En nu beiden groepen de afgelopen jaren alleen maar gegroeid zijn, komt het punt steeds vaker voor op de politieke agenda.

NRC schreef er al eerder over dat met name Italië al eerder om meer aandacht vroeg voor dit thema. Dat leverde destijds weinig reacties op van buurlanden, zij beschouwden het vooral als het probleem van Italië. Nu de toestroom van mensen steeds groter wordt, en het aantal dat via de Middellandse Zee de oversteek maakt nog nooit eerder zo groot was, is die aandacht er wel. Want juist dat baart zorgen omdat daardoor de meeste vluchtelingen en migranten omkomen. Om te voorkomen dat mensen hun leven wagen voor een droom die uiteindelijk niet waar gemaakt wordt, worden zij nu al in Libië, voor de gevaarlijke oversteek, tegen gehouden.

Meest gedeeld

Meld je aan voor de nieuwsbrief.