Welke politieke partij houdt het meeste rekening met de carrièrevrouw? - Vance

Nu aan het lezen

Welke politieke partij houdt het meeste rekening met de carrièrevrouw?

Welke politieke partij houdt het meeste rekening met de carrièrevrouw?

De werkende vrouw komt steeds meer in opkomst. Vrouwen kiezen tegenwoordig sneller voor hun carrière dan een leven als huismoeder. Het wordt steeds drukker aan de top van de Nederlandse arbeidsmarkt, maar het is nog niet druk genoeg. Er heerst bovendien een grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en dat rijst de vraag wat politieke partijen gaan doen om deze situatie voor vrouwen te verbeteren.

Metabanenzoekmachine Joblift onderzocht wat de tien grootste politieke partijen beloven te doen aan deze verschillen.

Joblift keek onder andere naar thema’s als vaderschapsverlof en kinderopvang, beloningsverschil tussen mannen en vrouwen en het stimuleren van meer vrouwen in de top. Uit het onderzoek bleek onder andere dat GroenLinks de meeste ambitieuze plannen heeft en dat de VVD dit thema een stuk minder hoog in het vaandel heeft staan.

onderzoek Joblift

GroenLinks: vaderschapsverlof verhogen

De geboorte van een kind gaat vaak ten koste van de vrouwelijke carrièreperspectieven, aangezien de man korter verlof heeft dan de vrouw. GroenLinks wil het kraamverlof voor vader van twee dagen naar vier weken verhogen en ziet het liefst twee maanden betaald ouderschapsverlof bovenop de bestaande regeling. De Partij van de Dieren (PvdD) en de PvdA is meer voor drie maanden betaald vaderschapsverlof.

Iets minder ambities is het CDA en de Christen Unie: drie maanden ouderschapsverlof onder beide ouders verdelen en tien dagen ouderschapsverlof in plaats van de huidige twee.

PvdD: gratis kinderopvang

Wanneer er betaalbare kinderopvang is, heeft de vrouw meer kans om meer te gaan werken. Dit vindt ook PvdD en GroenLinks: zij willen kinderopvang gratis beschikbaar stellen. De VVD en de D66 zien het liever in een verhoging van de kinderopvangtoeslag en de ChristenUnie ziet meerwaarde in beperking van kinderopvangtoeslag tot het eerste kind.

De SGP wil de toeslag laten afhangen van situaties van overmacht en sociale noodzaak.

woman

PvdA: sociaal akkoord voor gelijke lonen

Eén van de meest belangrijke punten die ervoor kan zorgen dat vrouwen sneller carrière maken is gelijke lonen. Het opvallende is dat slechts vier partijen zich uit spreken voor gelijke lonen. D66 en PvdD zijn van mening dat mannen en vrouwen voor hetzelfde werk een gelijk loon moeten krijgen, maar zijn niet duidelijk over hoe zij dit willen bereiken.

Degene die hier wel duidelijk over zijn, zijn GroenLinks en de PvdA. Deze partijen willen het principe van gelijk loon voor gelijk werk vastleggen via een nieuw sociaal akkoord.

VVD: tegen een wettelijk verplicht quotum

Alle drie bovengenoemde punten zorgen er mede voor dat het percentage vrouwen op topposities nog altijd erg laag is. Wat als de uitkomt is het forceren van een hoger percentage door middel van positieve discriminatie? VVD is de enige partij die hier zich over uitspreekt en tegen een wettelijk verplicht quotum is. Daarentegen zijn GroenLinks en PvdA juist vóór een quota voor zowel in de private als publieke sector.

D66 ziet het liefst in 2021 al dat 30 procent van de vrouwen een belangrijke maatschappelijke positie vervullen. Samen met de SP is D66 ook voor verplichte verantwoording over het diversiteitsbeleid van overheidsorganisaties.

De grote winnaar is dus GroenLinks. Deze partij heeft de meest uitgesproken en concrete partijstandpunten voor het verbeteren van situatie van de carrièrevrouw. Andere partijen die zich ook duidelijk uitspreken zijn PvdA, D66, SP en de PvdD, alleen minder concreet. Voor de overige partijen heeft dit thema duidelijk minder prioriteit.

Carmen is 20 jaar, vierdejaars studente Journalistiek en woont in Amsterdam. Ze leest en schrijft graag over inspirerende mensen, emigreert het liefst naar een warm land en drinkt de hele dag thee.

Meld je aan voor de nieuwsbrief.