De loonkloof begint al bij het zakgeld: jongens krijgen meer dan meisjes

Nu aan het lezen

Loonkloof begint al bij het zakgeld: jongens krijgen meer dan meisjes

Loonkloof begint al bij het zakgeld: jongens krijgen meer dan meisjes

Opgroeiende meisjes in Nederland krijgen gemiddeld minder zakgeld dan jongens blijkt uit een rondgang onder 500 kinderen in het kader van de Week Van Het geld.

Consultancybedrijf Deloitte voerde het onderzoek uit en concludeert dat jongens maandelijks gemiddeld twee euro meer zakgeld krijgen dan de meisjes.

Zeggenschap

Nederland staat daarmee in het rijtje van andere West-Europese landen met een loonkloof op vroege leeftijd. Uit eerder onderzoek bleek dat in Groot-Brittannië en België gelijke trends waarneembaar zijn.

Meisjes in Groot-Brittannië tussen de 5 en 16 jaar krijgen gemiddeld zes euro minder geld dan jongens. In België vangen jongens gemiddeld vijf euro meer zakgeld dan meisjes. In beiden landen krijgen meisjes ook minder zeggenschap over hun geld. Jongens mogen vaker zelf bepalen wat ze willen kopen van hun zakgeld.

Reden

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) zegt tegen het AD nooit onderzoek te hebben gedaan naar de reden van het verschil. Karin Radstaak van Nibud: “De hoogte moet afhankelijk zijn van het kind van het zakgeld moet doen. Maar wij hebben niet de indruk dat jongens meer ermee moeten doen dan meisjes.”

In België werd aangetoond dat jongens vaker dan meisjes hun zegje doen over de hoogte van hun toelage. Een  derde van de jongens beslist daar mee over de grootte van het bedrag, wat bij de meisjes maar een vijfde is.

Conclusies over de oorzaken van de loonkloof moeten voorzichtig worden getrokken: het feit dat jongens vaker inspraak hebben in hun mini-inkomen, kan ook te wijten zijn aan ouders die hun jongens vaker dan meisjes de ruimte geven voor onderhandelingen.

Freelance journalist Nina (23) schrijft over generatieperikelen, balans en ondernemingsdrift in de hoop herkenning te bieden (en er zelf iets van op te steken).

Meld je aan voor de nieuwsbrief.