Ga je GroenLinks stemmen? Even alle belangrijke highlights van deze partij op een rij - Vance

Nu aan het lezen

Ga je GroenLinks stemmen? Even alle belangrijke highlights van deze partij op een rij

Ga je GroenLinks stemmen? Even alle belangrijke highlights van deze partij op een rij

Op wie moeten we stemmen 15 maart a.s.? Dat is de vraag die steeds meer (jonge) Nederlanders zichzelf op dit moment stellen. Want ja, sommige lijsttrekkers lijken echt onwijs aardig, maar daar heb je niks aan als ze maatregelen willen gaan nemen waar jij helemaal niet op zit te wachten.

Vandaar dat we een nieuwe serie zijn gestart op Vance, waarin we steeds de meest opvallende standpunten van een politieke partij uitlichten. Want er is meer in de wereld dan het vluchtenlingenbeleid en de hypotheekrenteaftrek.

Maar wat is er nou écht typisch voor elke partij? Wat maakt ze anders dan de rest? Wij struinden voor jou de stemwijzers en verkiezingsprogramma’s door om de meest opzienbarende stellingen uit te lichten. In deze derde aflevering belichten we GroenLinks, voor mensen die mogelijk op die partij willen stemmen.

Typisch GroenLinks

De progressieve en linkse partij GroenLinks is opgericht in 1990 na een fusie van vier kleine partijen. Anno 2017 vindt lijsttrekker Jesse Klaver dat het tijd is voor verandering, zo stelt hij al vanaf dag één als partijleider. GroenLinks wil een groene economie voor Nederland waarin welzijn vooropstaat. Ongelijkheid in inkomen, vermogen en kansen moet aangepakt worden volgens de partij en GroenLinks wil dat mensen weer vertrouwen in elkaar gaat krijgen.

En hoe gaan ze dat doen? Door samen te werken. “Alleen samen kunnen we de opwarming van de aarde een halt toeroepen. Alleen samen kunnen we investeren in schone lucht, helder water en veelzijdige natuur. Alleen samen kunnen we zorgen voor eerlijke belastingen, rechtvaardig sociaal beleid en een humane vluchtelingenaanpak”, schrijft de partij in zijn verkiezingsprogramma.

Wat willen ze allemaal gaan doen?

Oké, dat is in een notendop waar GroenLinks voor staat. Maar wat is er anno 2017 nou echt het meest opvallend aan hun plannen voor ons land? Hieronder een lijst(je) van de dingen die de partij de komende vier jaar graag zou willen gaan realiseren. En dat is nogal wat.

1. Thuis wiet kweken


GroenLinks komt deze verkiezingen met heel veel ‘cadeautjes’ die ze graag willen waarmaken. Eén van die cadeautjes is het thuis kweken van wiet. Wél alleen voor medicinale redenen. “Mensen met Parkinson, extreme slaapstoornissen of die bijvoorbeeld een chemokuur volgen moeten wiet kunnen gebruiken om hun klachten te verlichten. Het aanbod via de apotheek is beperkt”, zegt fractielid Liesbeth van Tongeren.

Een Kamermeerderheid is het met GroenLinks eens dat deze mensen, onder strikte voorwaarden, zelf wiet mogen kweken. GroenLinks denkt dat de criminaliteit in de wietteelt op deze manier wordt teruggedrongen.

2. Statiegeld op flesjes en blikjes

GroenLinks is erg ingesteld op het milieu en daarom wil de partij ook graag iets doen tegen de bergen plastic afval in de natuur. Om de plastic soep die de oceanen in de wereld vervuilt te bestrijden, moeten er volgens GroenLinks statiegeld komen op kleine flesjes en blikjes. Een goede en bewezen effectieve manier om plastic in te zamelen, stelt de partij.

3. Kinderpardon

De partij van Klaver staat niet alleen voor een duurzaam milieu, maar ook voor de mensen en kinderen in Nederland. Daarom heeft GroenLinks eerder dit jaar een motie ingediend waarin wordt verzocht het Kinderpardon eerlijker toe te passen, dat recent ook is aangenomen door de Kamer.

In deze motie stelt de partij dat het zogenaamde ‘meewerkcriterium’ moeten worden versoepeld: kinderen hoeven alleen maar aan te tonen dat zij beschikbaar waren voor uitzetting door de overheid, in plaats van dat zij er alles aan hebben moeten doen om op eigen initiatief te vertrekken naar het land van herkomst.

Woordvoerder Linda Voortman van GroenLinks hoopt dat staatssecretaris Dijkhoff de motie snel in de praktijk zal toepassen en zich niet laat vertragen door de aanstaande verkiezingen.

4. Levensbeschouwing verplicht vak


Iets anders wat de partij graag ziet, is een financiering voor levensbeschouwelijk onderwijs in Nederland. Volgens GroenLinks is het essentieel dat dit vak verplicht wordt op de middelbare school aangezien het leerlingen helpt reflecteren op morele vraagstukken en op te nemen in hun eigen traditie.

Door dit mogelijk te maken vraagt de partij om financiële ondersteuning. De Eerste Kamer stemde hier al begin dit jaar mee in.

5. Ministerie voor Klimaat en Duurzame Economie


Om de aarde een stukje beter te maken, ziet GroenLinks het liefst een Klimaatwet die ervoor zorgt dat de uitstoot van broeikasgassen omlaaggaat. Doel van die nieuwe wet: in 2050 hebben we alleen nog maar schone energie.

Daarnaast wil de partij dat de verantwoordelijkheid voor economie, klimaat en energie onder één bewindspersoon valt, in de vorm van een ministerie voor Klimaat en Duurzame Economie.

6. Hoog inkomen, meer belasting

GroenLinks wil dat mensen met een midden of laag inkomen meer gaan profiteren van de economische groei. Dit wil de partij door een eerlijk toeslagensysteem, waarbij de mensen met een laag inkomen minder inkomstenbelasting betalen en andersom de mensen die meer verdienen, ook meer belasting moeten inleveren.

Een nieuw sociaal akkoord met vakbonden en werkgevers over het delen van vooruitgang, zegt de partij. Oftewel, mensen met een minimuminkomen gaan erop vooruit.

7. Erfenissen worden zwaarder belast


Een andere manier om de vermogensongelijkheid aan te pakken volgens de partij, is door de erfenissen beter te verdelen. Niet meer op traditionele gezinsverhoudingen, maar je moet net zo makkelijk kunnen schenken aan een vriend als aan je echtgenoot, zegt GroenLinks. Erfenissen van grote vermogens worden zwaarder belast en niet zomaar volledig aan de partner gegeven.

8. Brede brugklas op middelbare scholen


Elk kind heeft recht op een langere brugklasperiode, zegt GroenLinks. Er moet genoeg tijd zijn om een goede schoolrichting te kunnen kiezen en leerlingen moeten in eigen tempo onderwijs kunnen volgen. Dat betekent dat iedere school, van MBO tot WO, een divers aanbad moet aanbieden van een tweejarige brede brugklas.

Zij hebben tot de derde klas van de middelbare school de tijd om hun definitieve schoolrichting te kiezen. Leerlingen kunnen vakken waar ze goed in zijn op een hoger niveau volgen en een vak waar ze juist minder goed in zijn, op een lager niveau volgen.

9. Belastingontduikers strenger straffen

GroenLinks gaat de “ontspoorde financieel sector” eens even stevig aanpakken, zo zegt de partij. Er moet meer toezicht komen op deze sector en banken mogen geen onverantwoordelijke risico’s nemen. Nederland moet de nieuwe aanjager van Europa worden als het gaat om internationale aanpak van belastingontwijking. De ontduikers moeten zwaarder bestraft worden en multinationals gaan ‘gewoon belasting betalen’.

10. Gratis kinderopvang

Kinderen verdienen gelijke kansen in hun ontwikkeling, daar zijn we het waarschijnlijk allemaal over eens. GroenLinks wil dit bereiken door kinderopvang gratis te maken voor alle kinderen, van zes maanden tot hun vierde jaar.

Niet onbeperkt, overigens. Ze hebben recht op drie dagen gratis kinderopvang volgens de partij. De kwaliteit in de opvang gaat op deze manier omhoog en er komt meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Helemaal gratis zei je he? Ja, dat heb je goed gelezen.

11. Kraamverlof voor mama’s en papa’s

En om bij het bovenstaande punt aan te sluiten, geeft GroenLinks ook nog eens een half jaar verlof aan elke moeder én vader na de geboorte van hun kind. Het kraamverlof voor vaders gaat van twee dagen naar vier weken en elke werknemer krijgt daarbovenop nog twee maanden betaald ouderschapsverlof. Na dat half jaar kan het kind gratis naar de kinderopvang. Ik zei toch dat GroenLinks alleen maar leuke cadeautjes weggeeft?

12. De 4-daagse werkweek


Naast een schone wereld, staat GroenLinks ook voor een ontspannen samenleving waarin niet alles om werk draait. Mensen moeten de ruimte krijgen om werk en andere taken te combineren. Een vierdaagse werkweek wordt daarom de norm, volgens de partij. De cadeau’s worden alsmaar beter en beter.

13. Keti Koti wordt een nationale feestdag

Om het pretpakket van GroenLinks nog een extra stapje uit te breiden, worden Bevrijdingsdag op 5 mei en Keti Koti op 1 juli (de bevrijding van slavernij) twee nationale feestdagen. Op deze dagen is iedereen elk jaar vrij en vieren we de vrijheid met elkaar.

14. Nationaal museum


Volgens GroenLinks moet er een nationaal museum komen waar aandacht is voor het slavernij- en koloniale verleden en de geschiedenis van migratie in Nederland. De partij staat erg voor de geschiedenis doorgeven aan de volgende generaties en wil dit realiseren via een museum. Bovendien is de partij van mening dat iedereen die 18 jaar wordt, een gratis kunstvoucher moet krijgen. Zo krijgen jonge mensen de mogelijkheid om een visie te krijgen op kunst en cultuur.

15. Leve de bij


Het laatste en misschien wel opvallendste punt uit het partijprogramma van GroenLinks is de bescherming van de bijen en hommels. De partij stimuleert de bij en de hommel door bestrijdingsmiddelen te verbieden en door meer bomen, planten en bloemen te planten. Er moeten meer natuurlijke middelen ingezet worden bij overlast van de dieren, zegt de partij.

Disclaimer

Natuurlijk is dit overzicht niet compleet. GroenLinks maakt zich voor nog veel meer zaken hard. Wil je meer weten over deze partij en al haar standpunten, check dan de GroenLinks website.

Morgen gaan we verder met een andere partij die meedoet aan de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2017. We beogen je met deze serie op geen enkele wijze een stemadvies te geven en zijn niet geaffilieerd met deze of andere politieke partijen. Mocht je een kritische noot willen plaatsen, laat het ons dan weten via Twitter.

Carmen is 20 jaar, vierdejaars studente Journalistiek en woont in Amsterdam. Ze leest en schrijft graag over inspirerende mensen, emigreert het liefst naar een warm land en drinkt de hele dag thee.

Meest gedeeld

Meld je aan voor de nieuwsbrief.