Ga jij PvdA stemmen? Alle belangrijke highlights van deze partij op een rij

Nu aan het lezen

Ga jij PvdA stemmen? Even alle belangrijke highlights van deze partij op een rij

Ga jij PvdA stemmen? Even alle belangrijke highlights van deze partij op een rij

Op wie moeten we stemmen 15 maart a.s.? Dat is de vraag die steeds meer (jonge) Nederlanders zichzelf op dit moment stellen. Want ja, sommige lijsttrekkers lijken echt onwijs aardig, maar daar heb je niks aan als ze maatregelen willen gaan nemen waar jij helemaal niet op zit te wachten.

Vandaar dat we een serie zijn gestart op Vance, waarin we steeds de meest opvallende standpunten van een politieke partij uitlichten. Want er is meer in de wereld dan het vluchtenlingenbeleid en de hypotheekrenteaftrek.

Maar wat is er nou écht typisch voor elke partij? Wat maakt ze anders dan de rest? Wij struinden voor jou de stemwijzers en verkiezingsprogramma’s door om de meest opzienbarende stellingen uit te lichten. In deze aflevering belichten we de Partij van de Arbeid (PvdA), voor mensen die mogelijk PvdA stemmen.

Typisch PvdA

De signatuur van de Partij van de Arbeid is progressief en sociaal-democratisch. De partij spreekt van het recht op ‘de zekerheid van een fatsoenlijk bestaan’ en daar sluit lijsttrekker Lodewijk Asscher zich volledig bij aan. “Ik wil dat iedereen een vaste baan, een fatsoenlijk salaris en een zeker pensioen krijgt – niet alleen de mensen aan de top”, schrijft Asscher op de PvdA website. “Gelijk loon voor gelijk werk is de basis zodat Nederlandse werknemers niet uitgebuit worden door oneerlijke concurrentie uit Europa. En grote bedrijven betalen hier gewoon belasting, net als ieder ander.”

Ondanks dat de partij vaak wordt gezien als de ‘Partij van de Allochtonen’ en ‘softe theedrinkers’ door hun tegenstanders, probeert de PvdA van dat imago af te komen door zich meer in te zetten voor een multiculturele samenleving en een beschaafd land voor ons allen. Bovendien vindt de partij dat niemand op straat hoeft te creperen in de kou, wat overlast en criminaliteit oplevert volgens de PvdA.

Wat willen ze allemaal gaan doen?

1. Anoniem solliciteren

Anoniem solliciteren houdt in dat je je leeftijd, naam en geslacht achterwege houdt bij het solliciteren naar een baan. “Het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn, maar zolang deze vorm van discriminatie een feit is…”, vindt de partij. Mensen moeten de kans krijgen om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek gebaseerd op hun kunnen en eigenschappen.

Partijen als D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren zijn het ook hiermee eens. Het anoniem solliciteren moet het verschil tussen Nederlanders met een niet-westerse achtergrond en Nederlanders met westerse achtergrond verminderen. Volgens de laatste cijfers zijn er namelijk drie keer meer Nederlanders werkloos die een niet-westerse afkomst hebben, dan dat er autochtone Nederlanders werkzaam zijn.

2. Wettelijk verbod op transgenderdiscriminatie

De sociaal-democratische partij staat voor gelijkheid van iedereen, dus ook voor transgenders. Er moet meer acceptatie komen voor transgenders, vindt de partij en dat willen zij realiseren door een wettenlijk verbod op transgender-discriminatie en deze op te nemen in de Algemene wet gelijke behandeling.

Daarnaast is voorlichting en het vergroten van het inlevingsvermogen in transgenders zeer belangrijk bij bijvoorbeeld de politie. Dit moet volgens de partij ervoor zorgen dat er sneller aangifte wordt gedaan bij discriminatie.

Een ander opvallend punt is verder dat de PvdA vóór de vergoeding is van medische kosten van een transformatie die iemand ondergaat.

3. Democratie vernieuwen: vaker stemmen dan één keer in de vier jaar

De democratie moet vernieuwen, dat zegt de PvdA en wel door vaker je stem uit te brengen dan een keer per vier jaar. “Het is misschien weerbarstig, maar wel hard noodzakelijk”, schrijft de partij in hun verkiezingsprogramma. De partij wil geen nieuwe vorm van gekozen volksvertegenwoordigers, maar juist experimenten doen met nieuwe vormen van democratische betrokkenheid, waardoor de democratie meer baat krijgt bij actief burgerschap. Klinkt spannend, Asscher.

Er moet meer ruimte komen voor burgerinitiatieven op verschillende niveaus van besluitvorming: zowel lokaal als nationaal, en van overheid tot publieke sector. En om te voorkomen dat er juist meer ongelijkheid ontstaan, ondersteunt de partij de mensen die niet zelf in staat zijn om een burgerinitiatief op te zetten.

4. Huisdiersoorten wettelijk vastleggen

De Partij van de Arbeid heeft in dit standpunt wel iets weg van de Partij voor de Dieren, aangezien zij wettelijk willen vastleggen welk huisdier je mag houden. Er bestaat al een vastgestelde lijst met huisdiersoorten, maar voor onder andere vogels, vissen en reptielen is er niet zo’n lijst. Hier wil de PvdA verandering in brengen.

5. De buurt bestuurt

Bij het aanpakken van criminaliteit staat de burger voor de PvdA centraal. De partij ziet het liefst dat alle inwoners van Nederland direct invloed uitoefenen op de prioriteiten van burgermeesters en politie, net zoals in het Rotterdamse project ‘de buurt bestuurt’. Hierbij denkt elke buurt of dorp mee met wat er echt nodig is en krijgen inwoners de mogelijkheid om een deel van de politie-uren naar eigen inzicht in te zetten.

En dit willen ze absoluut niet!

1. Geen topinkomens meer

Ik zei het al eerder: de Partij van de Arbeid wil gelijke inkomen voor iedereen en dat betekent geen topinkomens meer. Alle organisaties die direct of indirect betaald worden van belastinggeld, dus overheden, scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties, zijn verplicht om sober met hun geld om te gaan. De partij vindt dat het werken bij de overheid of in de publieke sector niet vraagt om exorbitante vergoedingen en een bonuscultuur.

“Salarissen die hoger zijn dan dat van een minster zijn dan ook uit den boze”, schrijft de partij. “Geld dat we samen verdienen moeten we uitgeven aan doelen die we samen belangrijk vinden, zoals zorg, sociale zekerheid en onderwijs. Daarom brengen we iedereen die betaald wordt van belastinggeld onder de Wet Normering Topinkomens (WNT).”

2. Jongeren met schulden

Schulden. Tegenwoordig heeft elke student ze. De PvdA wil hier vanaf en merkt dat jongeren die een extreme schuld hebben, elk perspectief op een oplossing verliezen. Voor die jongeren moet er een passende oplossing komen, vindt de partij.

Eén van de manieren waarop de partij dat graag zou willen doen is door gemeentes de schulden van jongeren met grote schuldenproblemen op te kopen. Deze jongeren betalen die schulden af door concreet aan de slag te gaan met school of (vrijwilligers)werk. In Den Haag gebeurt dit al en de PvdA ziet dit het liefst door heel Nederland gebeuren.

3. Nieuwe gasboringen in Friesland en Groningen

Er wordt te veel gas gewonnen in Groningen en de provincie verdient meer perspectief, zo zegt de partij. Daarom willen zij dat er een vast deel van de gaswinning wordt geïnvesteerd in de regio. Dit fonds wordt voor de helft gebruikt voor investeringen in de regio en de andere helft wordt gestoken in een duurzame energievoorziening van Nederland.

Daarnaast mag er absoluut geen nieuwe gasboring meer plaatsvinden in Friesland, Groningen, de Waddeneilanden en het Waddengebied, volgens de PvdA. Het liefst wordt er ook zo snel mogelijk gestopt met de bestaande boringen, omdat de risico’s te groot en niet te overzien zijn.

Disclaimer

Natuurlijk is dit overzicht niet compleet. PvdA maakt zich voor nog veel meer zaken hard. Wil je meer weten over deze partij en al haar standpunten, check dan de PvdA website.

Binnenkort volgt een nieuwe aflevering met weer een andere partij die meedoet aan de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2017. We beogen je met deze serie op geen enkele wijze een stemadvies te geven en zijn niet geaffilieerd met deze of andere politieke partijen. Mocht je een kritische noot willen plaatsen, laat het ons dan weten via Twitter.

Carmen is 20 jaar, vierdejaars studente Journalistiek en woont in Amsterdam. Ze leest en schrijft graag over inspirerende mensen, emigreert het liefst naar een warm land en drinkt de hele dag thee.

Meld je aan voor de nieuwsbrief.