Het aantal studenten groeit: kunnen universiteiten het nog wel aan?

Nu aan het lezen

Het aantal studenten groeit: kunnen universiteiten het nog wel aan?

Het aantal studenten groeit: kunnen universiteiten het nog wel aan?

Het aantal jongeren dat er voor kiest om te gaan studeren, groeit. Goed nieuws, zou je denken. Maar de universiteiten maken zich zorgen. Het zijn veelal buitenlandse studenten die in Nederland willen studeren, maar lang niet alle universiteiten kunnen deze snelle stijging aan.

De groei ten opzichte van vorig jaar, is 10 procent. Dat betekent dat er zo’n 10.000 meer studenten zich hebben aangemeld voor een opleiding. Vooral de opleiding economie aan de UvA en de opleiding Engelstalige studie economie in Maastricht zijn heel populair dit jaar. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) maakt zich zorgen.

Te grote werkgroepen

De universiteiten zijn bang dat de werkgroepen door het aantal studenten veel te groot worden. De UvA heeft een richtlijn van maximaal 30 studenten in een werkgroep, maar hier zitten er ook al gemiddeld 40. Uit de evaluaties blijkt dat de studenten dit helemaal niet prettig vinden.

Maar het zijn niet alleen de te grote werkgroepen wat problemen kan veroorzaken. Universiteiten lopen ook tegen praktische problemen aan, zoals te weinig studieruimtes en docenten. In Groningen hebben ze ook te maken met een woningtekort. Internationale studenten zullen komend jaar worden opgevangen in tenten, om vanuit daar te zoeken naar een normale woonruimte.

Numerus fixus

Door de te grote hoeveelheid aanmeldingen van nieuwe studenten, willen steeds meer universiteiten gebruik gaan maken van een numerus fixus. Dat wil zeggen dat er slechts een bepaald aantal studenten de opleiding mogen doen. ISO vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling, ze zijn namelijk bang dat Nederlandse studenten hier de dupe van worden.

De ISO weet wel hoe ze het liever zien, want ze zijn vóór internationalisering. Daarom ziet de ISO liever dat studies op twee verschillende manieren worden aangeboden. De een in het Nederlands, zonder numerus fixus, en de ander in het Engels, met een eventuele capaciteitsbeperking.

Of dat de oplossing is, is nog niet helemaal zeker. Annelies van Dijk van de UvA laat weten dat er nu al een hoop Nederlandse studenten zijn die toch voor een Engelstalige opleiding kiezen, ook al bestaat deze ook in hun eigen taal.

Toch is pas in oktober echt te zeggen hoe groot de krapte op universiteiten zal zijn. Dan is er te zien hoeveel studenten daadwerkelijk de studie gaan volgen.

Avalon (28) schrijft over het klimaat, ondernemen en alles over de nieuwste films en series (om deze vervolgens zelf te gaan bingen).

Meld je aan voor de nieuwsbrief.