Dit is waarom Greenpeace het hoofdkantoor van Nuon bezet - Vance

Nu aan het lezen

Dit is waarom Greenpeace het hoofdkantoor van Nuon bezet

Dit is waarom Greenpeace het hoofdkantoor van Nuon bezet

Als praten niet werkt, moet je zelf maar actie ondernemen. Dat neemt Greenpeace milieuorganisatie vandaag wel erg letterlijk. In een strijd tegen Nuon’s Hemwegcentrale  bezetten 25 actievoerders van de organisatie vandaag het kantoor van Nuon met als leus “Nuoff: sluit die kolencentrale!”

Met deze actie vormt Greenpeace een eigen variant van het Glazen Huis van 3FM Serious Request. De actievoerders nemen namelijk plaats in een glazen vergaderruimte in het kantoorgebouw. De milieuorganisatie wil graag van alle kolencentrales af, en daar hoort de enige kolencentrale van Nuon ook bij. Hun doel is vandaag de onderhandelingen te starten ín de glazen ruimte.

Hebben wij nog kolencentrales?

Jazeker, weinig weliswaar, maar we hebben ze nog wel. Mede dankzij de vele manieren om groene energie op te wekken, neemt Nederland één voor één afscheid van de kolencentrales. Tijdens de klimaattop COP21 in Parijs eind 2015 werd gesproken over de maatregelen die moeten worden genomen om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Op basis hiervan besloot de Tweede Kamer dat alle kolencentrales in Nederland moeten sluiten.

Tot eind november 2015 waren er nog tien kolencentrales in Nederland, die 28,7% van alle elektriciteit in Nederland leverden. Als onderdeel van het Energieakkoord in 2013 is dat aantal sindsdien gehalveerd. Zo werd deze maand de oude kolencentrale op de Maasvlakte gesloten. Tóch zijn er nog vijf over in Nederland. Nuon geeft aan dat de kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam voldoet aan de eisen van de overheid: “We begrijpen goed dat mensen vragen stellen over de uitstoot van grote industriële installaties en dat organisaties zoals Greenpeace daar kritisch op zijn. Vanzelfsprekend stelt de overheid strikte eisen aan de uitstoot van kolencentrales, waar we met onze Hemweg-centrale ruimschoots aan voldoen.”

Niet genoeg

Greenpeace vindt de sluiting van vijf kolencentrales niet genoeg, en eist daarom ook dat Nuon de deuren van haar kolencentrale sluit. De kolencentrale van Nuon stoot jaarlijks 4 miljoen ton CO2 uit, vertelt Greenpeace. Om de klimaatcrisis te keren en de doelen van het klimaatakkoord te halen, moeten voor 2020 alle kolencentrales dicht. Zo werd er zelfs een crowdfunding actie in het leven geroepen om de Hemweg centrale over te kopen. Toch gaat Nuon niet akkoord.

Het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, geeft Nuon aan. Het energiebedrijf is al jaren in gesprek over de vervroegde sluiting van de centrale. Ze willen echter de garantie dat een goede en verantwoorde begeleiding van het personeel wordt gecompenseerd. Het liefste ziet Nuon haar collega’s van werk naar werk overstappen. Om dit sociale plan en de ontmanteling van de centrale te bekostigen is een behoorlijk bedrag van 55 miljoen euro nodig, vertelt Nuon. Pas als dit gegarandeerd wordt, is Nuon bereid de centrale te sluiten. Het bod van 5,1 miljoen dat wordt aangeboden door de Crowdfunding actie voldoet hier dus bij lange na niet aan.

Of de actievoerders vandaag nog hun doel bereiken, is de vraag. Het is hoe dan ook aan het volgende kabinet om de beslissen over een eventuele #kolenexit. De wetgeving om alle centrales te sluiten komt dan ook pas na de kabinetsperiode. En aangezien de formateurs nu lekker op vakantie zijn, zal er zeker de komende twee weken niet een knoop doorgehakt worden.

Content producer voor Vance, Dutchcowgirls en Numrush. Ze schrijft met een kritische blik over technologie en kunst en hoopt zo haar steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Meld je aan voor de nieuwsbrief.