Vier op de tien ZZP'ers niet beschermd tegen arbeidsongeschiktheid

Nu aan het lezen

Vier op de tien ZZP’ers niet beschermd tegen arbeidsongeschiktheid

Vier op de tien ZZP’ers niet beschermd tegen arbeidsongeschiktheid

Als je ZZP’er bent, zal het je niet ontgaan zijn: volgens het pensioenakkoord moeten we ons straks allemaal verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De kans is echter groot dat je dat nog niet gedaan hebt, blijkt uit cijfers van het CBS. Maar liefst 41 procent van deze groep heeft naar eigen zeggen geen voorzieningen getroffen voor als ze arbeidsongeschikt raken.

De cijfers komen uit de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid van TNO en het CBS onder 5.500 ZZP’ers. Nu blijkt dus dat 4 op de 10 helemaal niets heeft afgesloten voor arbeidsongeschiktheid. Deze groep mensen is dus ook geen lid van een broodfonds en kan niet terugvallen op spaargeld, beleggingen of het vermogen in hun bedrijf of woning.

Opvallend is dat hoeveel mensen geen voorziening hebben, afhangt van hun inkomen. Het CBS deelde de respondenten bijvoorbeeld in in vijf inkomensgroepen. Daarbij bleek dat minder dan een kwart van de zelfstandig ondernemers in de groep met de hoogste inkomens niets geregeld heeft. In de groep met de laagste inkomens is dat 65 procent.

Het goede nieuws is natuurlijk dat het overgrote deel van de ZZP’ers dus wél iets geregeld heeft, al is dat lang niet altijd een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zo zegt bijna een derde van de ZZP’ers terug te kunnen vallen op het spaargeld. Eén op de tien kan de waarde van zijn eigen woning gebruiken. Ook zijn er nog wat kleine groepen die de waarde van zijn of haar bedrijf in kunnen zetten, of deelnemen aan een broodfonds.

Waarom geen verzekering?

Maar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn dus zeker niet populair. Volgens de meest recente cijfers van het CBS had slechts één op de vijf zelfstandig ondernemers zonder personeel in 2017 zo’n verzekering. Maar waarom kiezen we daar dan niet voor?

De voornaamste reden is geld: 46 procent vindt dat de kosten niet opwegen tegen de baten. Nog eens 37 procent zegt dat ze de verzekering niet kunnen betalen. Ruim een vijfde stelt juist dat ze het financiële risico zelf wel kunnen dragen. Die groep wordt groter als de mensen dichter bij hun pensioenleeftijd zijn.

Nog weer een andere reden dat je terug kunt vallen op het inkomen van je partner. Dit stelt een vijfde van de respondenten, en daar zitten volgens het CBS relatief veel vrouwen bij. Een laatste – en veel minder leuke – reden om geen verzekering te hebben, is omdat je niet geaccepteerd wordt vanwege je leeftijd of gezondheid. Dit geldt voor een kleine groep (4,8 procent).

Wél een pensioen geregeld

We hebben dan misschien niet altijd wat voor arbeidsongeschiktheid geregeld, maar ZZP’ers hebben vaker wel wat voor hun pensioen bedacht. Zo is 45 procent aangesloten bij een pensioenfonds. Dat kan omdat ze als werknemer ergens werken en pensioen opbouwen, of dat in het verleden hebben gedaan. 7 procent is via zijn huidige werk zelfstandig bij een pensioenfonds aangesloten.

Andere freelancers zeggen het spaargeld of beleggingen (43 procent) of de waarde van zijn woning (33 procent) als pensioenvoorziening te hebben. Bijna één op de vijf heeft helemaal niets geregeld voor zijn pensioen, met als meestgenoemde reden dat ze het niet kunnen betalen. 31 procent is er gewoon nog niet aan toegekomen, 20 procent vindt dat het pensioen nog ver weg is.

Eveline is 29 jaar, woont in Utrecht en schrijft voor Vance over technologie. Daarnaast is ze een wandelende IMDB en groot fan van Harry Potter, Doctor Who en Star Wars.

Meld je aan voor de nieuwsbrief.