Geweldig: Tweede Kamer stemt voor LHBTI-rechten in grondwet - Vance

Nu aan het lezen

Geweldig: Tweede Kamer stemt voor LHBTI-rechten in grondwet

Geweldig: Tweede Kamer stemt voor LHBTI-rechten in grondwet

Het is iets waar het COC al zo’n twintig jaar voor vecht: LHBTI-rechten te verankeren in artikel 1 van de Grondwet. Het heeft lang geduurd, maar er lijkt nu toch eindelijk schot in de zaak te zitten. Afgelopen dinsdag stemde een meerderheid voor deze wetsverandering. En dat is prachtig nieuws, vindt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

LHBTI in grondwet

Zo’n verandering betekent eindelijk een verankering van de rechten in de grondwet. Dat kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld geweld tegen LHBTI’s beter aangepakt kan worden. Het wetsvoorstel werd ingediend door Vera Bergkamp (D66), Nevin Özütok (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA).

In totaal stemden 124 kamerleden vóór het wetsvoorstel, 26 stemden tegen. De partijen die voor stemden, waren: VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK en Groep Krol/Van Kooten-Arissen. Tegen stemden PVV, SGP, Forum voor Democratie en het lid Van Haga.

Artikel 1

Artikel 1 van de grondwet is het verbod van discriminatie. Tot nu toe staat hierin dat je niet mag discrimineren op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Als het wetsvoorstel doorkomt, zal hier ‘seksuele gerichtheid’ en ‘handicap’ ook in dit rijtje horen.

Een wijziging in de grondwet heeft een lange procedure. Het voorstel is nu door de Tweede Kamer en zal nu nog langs de Eerste Kamer gaan. Als die vóór stemt, gaat het vervolgens weer terug naar de Kamerverkiezingen van maart 2021. Als het hier opnieuw 2/3e van de meerderheid voor stemt, wordt het pas aangenomen en kan het in werking treden.

Het COC pleit al bijna twintig jaar voor verankering van LHBTI-rechten in de grondwet.

Avalon (28) schrijft over het klimaat, ondernemen en alles over de nieuwste films en series (om deze vervolgens zelf te gaan bingen).

Meld je aan voor de nieuwsbrief.